vrijdag 19 oktober 2012

Zekerheid

Naarmate wij de onpersoonlijke Christus, Gods tegenwoordigheid, tot onze schat maken, maken we ook de geestelijke substantie tot onze zekerheid. De voorwerpen van stoffelijke zin zoals een huis, of een zaak, moeten we zien als gedachten. Het zijn de juiste ideeën achter de voorwerpen die God ons geeft en voor ons in stand houdt. En die kunnen in ons menselijk leven niet anders tot uitdrukking komen dan in dingen die juist, nuttig en mooi zijn. Ter verduidelijking zou je een huis kunnen zien als het menselijk symbool van liefde, vreugde, bescherming, vrede, zekerheid, geestelijke substantie. Deze kwaliteiten kunnen nooit afgenomen worden, hypothecair geëxecuteerd of vernietigd. Zij zijn de werking van de Christus. De Meester vatte het aldus samen: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn  gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden (Mat. 6:33)”. Bedenk dat we niet beginnen met de dingen. Jezus zei dat het Koninkrijk Gods eerst gezocht moet worden. En waar kan het Koninkrijk Gods gevonden worden? In ons bewustzijn. Wanneer we dit begrijpen maakt dit een eind aan de fabel van de zekerheid van stof.

Geen opmerkingen: