woensdag 31 oktober 2012

Vrede

Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz.506: “De rustige verheven gedachte of het geestelijk inzicht heeft vrede.” Daaruit volgt dat de vredige gedachte vrij is van de stoornissen en de protesten van het stoffelijk gemoed. God heeft ons volledige heerschappij gegeven om vredige gedachten in stand te houden. Maar soms komt er een probleem naar voren dat probeert onze vrede te verstoren, zodat wij niet helder kunnen denken. We kunnen dit corrigeren door vast te stellen, dat het goddelijk Gemoed - ons ware Gemoed - altijd tegenwoordig is, en dat het vrede en wijsheid verleent. Vrede is niet iets dat wij het ene moment wel, en het volgende moment niet bezitten. Vrede is constant omdat God constant is en wij het vermogen bezitten Gods vrede te weerspiegelen. Vrede is een gave Gods. Christus Jezus bezat een intens gevoel van vrede voor de hele mensheid. En dus kon Jezus zeggen: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u“ (Joh. 14:27). Overal waar wij zijn, kunnen wij onze voortdurende bron van vrede vinden.

Geen opmerkingen: