zaterdag 6 oktober 2012

Tegenstelling

“Het vlees is niets nut” (Joh 6:63). Het vlees of de stof - het tegengestelde van geest - heeft geen grond van bestaan, geen werkelijkheid. Mrs. Eddy zag dat de werkelijke orde de goddelijke orde is; dat menselijk gebeuren -- zoals wij dat met de stoffelijke zintuigen waarnemen -- slechts de schijn van werkelijkheid heeft. Langs deze lijnen verder denkend begreep Mrs. Eddy dat de mens, als schepping of idee van de goddelijke intelligentie. Hij moet even geestelijk zijn als God, zijn Vader, en dezelfde intelligentie uitdrukken. En dat leidde Mrs. Eddy tot de conclusie dat het goddelijk heelal het enig werkelijk heelal is, want hoe zou er een tegenstelling kunnen bestaan van oneindige, onvernietigbare Geest? Hoe zou een tegenstelling als de stof werkelijk kunnen bestaan of ook maar enige werkelijke substantie kunnen hebben? Mrs. Eddy legde haar ontdekking vast in Wetenschap en Gezondheid. Dat boek leerde mij, zoals het vele anderen leert, dat Gods geestelijke mens -- het werkelijke, ware wezen van u en mij -- de enige mens is, want alleen de werkelijke mens kan echt bestaan.

Geen opmerkingen: