dinsdag 30 oktober 2012

Standpunt

Christian Science  leert ons dat  aangezien er geen uiterlijke vorm is voor God, het alomvattende Gemoed, er geen uiterlijke vorm is voor de mens als idee van Gemoed. De mens bevat in zijn werkelijke wezen alles wat door Gemoed tot uitdrukking wordt gebracht. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid, blz. 68: “Christian Science geeft ontvouwing te zien, geen aanwas; zij openbaart geen stoffelijke groei van molecule tot gemoed maar een zich meedelen van het goddelijk Gemoed aan de mens en het heelal.” Onze ware of geestelijke individualiteit is gaaf en volmaakt, daar zij een individuele vertegenwoordiging van het alomvattende Gemoed is. Daaraan kan niets worden toegevoegd. Als goddelijke eigenschappen in ons eigen bewustzijn werkzaam zijn, ontvouwt het koninkrijk Gods zich binnenin ons - net zoals een rozenknop zich tot een roos ontvouwt. “Maar”, zou iemand kunnen vragen, “is succes in zaken dan ook iets van binnenuit?” Inderdaad is dat het geval. Vanuit een zuiver stoffelijk standpunt gezien kunt u bezig zijn met het door u gekozen werk en daaraan gebonden zijn. Maar van een hoger standpunt gezien ligt het werk in uzelf, ligt het in uw denken en is het daardoor onderworpen aan uw verhelderde gedachten. Uw ervaring wordt onder de wet van het goede gebracht door hetgeen u weet van Gods bestuur.

Geen opmerkingen: