maandag 15 oktober 2012

Onsterfelijke natuur

Mrs. Eddy had tal van jaren gesukkeld met een slechte gezondheid, vaak bedlegerig voor lange tijd. Jarenlang had ze een diepgaande studie van de Bijbel gemaakt om een hoger en beter begrip van God en Zijn wezen te verkrijgen als het oneindige goede. Het keerpunt kwam toen ze in levensgevaar verkeerde tengevolge van een ongeluk. Ze vond genezing toen de ware idee van God en van de mens met zijn ware Christus-aard haar ontvankelijke gedachten verlichtte. Ze zegt in Miscellaneous Writings blz. 24: “Deze korte ervaring hield in dat ik een glimp opving van het grote feit dat ik sindsdien aan anderen probeer duidelijk te maken, namelijk Leven in en van Geest, en dit Leven als de enige werkelijkheid van het bestaan.” Ze zag dat God het enige Gemoed is van de mens, het enige ware bewustzijn of Ego dat er is. Ze begreep ook dat haar eigen bewustzijn, haar ware zelf, van God afkomstig was en het beeld en de gelijkenis van God was. Toen ze inzicht begon te krijgen in de onsterfelijke natuur van God, Leven, Waarheid en Liefde, onderscheidde ze tevens de onsterfelijke natuur van de mens. Deze werkelijke mens is geestelijk en volmaakt.

Geen opmerkingen: