woensdag 3 oktober 2012

Nieuw gebod

Een groot deel van Jezus’ leer was gewijd aan wat het eigenlijk inhield te gehoorzamen aan deze wet of dit ‘nieuwe gebod’ onze naaste lief te hebben als onszelf. Hoewel de Mozaïsche wet in hoge mate goed en rechtvaardig was, drong Jezus aan op rechtvaardigheid aangevuld met genade, omdat een “oog-om-oog, tand-om-tand” benadering nooit wrijving tussen mensen zou kunnen genezen. Het toekeren van de andere wang, de extra mijl meegaan, hen zegenen die ons vervloeken, was daarentegen het geheim dat toegang zou verschaffen tot het koninkrijk der hemelen en dat tevens de onderlinge verhouding tussen de mensen hier op aarde tot harmonie zou brengen. Menselijk gezien houdt het gebod in dat de ene mens de andere liefheeft. Jezus trachtte ons voortdurend duidelijk te maken hoe wij de egoïstische kant van de menselijke natuur, die ons onderling scheidt, moeten afleggen. Christian Science openbaart dat de basis van christenliefde berust op het op het geestelijke feit dat God, als scheppende intelligentie van het heelal, het enige werkelijke Gemoed is. Dit goddelijk Gemoed vindt uitdrukking in het individuele bewustzijn of de gedachten van ieder persoonlijk.

Geen opmerkingen: