maandag 8 oktober 2012

IK BEN DIE IK BEN

Hetzelfde Gemoed dat het lichaam geneest en de harmonie herstelt, maakt ook de samenleving gezond en harmonisch, Gods verklaring tegen Mozes: “IK BEN DIE IK BEN” is een wet ter vernietiging van het sterfelijk Gemoed en alles wat daarmee samengaat, persoonlijk of in de gemeenschap. Het bevel één God te hebben, één Gemoed, wijst erop dat Geest de bron is van alle ware intelligentie die alles bestuurt. In feite komen de drang naar het goede in de mens en en alle positieve invloeden in de samenleving  voort uit deze ene bron, het goddelijk Gemoed. De betrouwbaarheid van Beginsel, de warmte van Liefde, de reinheid van Ziel, de onvernietigbaarheid van Waarheid, de eenheid en alheid van God, het goede, zijn de geestelijke krachten die de samenleving in stand houden. Geen van deze onontbeerlijke elementen komt uit de stof voort. Ze zijn uitdrukking van Geest, ze maken de wil van God, de grote “IK BEN”, openbaar. Als we uitdrukking geven geven aan de eigenschappen van God, voelen we hoe het goddelijk Ego in ons leven gemanifesteerd wordt. “IK BEN DIE IK BEN” wordt de wet van ons bestaan, een wet voor onze daden, onze gezondheid, onze overvloed.

Geen opmerkingen: