maandag 22 oktober 2012

Geloof

Ieder geloof aan ziekte is een universeel geloof. Een van de meest hardnekkige dingen in het geloof aan een stoffelijke wereld is wel, dat de hele wereld in ziekte gelooft. De hele wereld gelooft dat de mens sterfelijk is en onderhevig aan ziekte. Hoe belangrijk is het dan niet, te weten dat, wat individueel goddelijk waar is, ook universeel goddelijk waar is. Het enige heelal is de alheid van oneindige Geest. De enige toestand is de alheid van het volmaakte Leven. De enige mentaliteit is de alheid van de oneindige Geest. De enige mentaliteit is de alheid van het goddelijk Gemoed. De alheid van Gemoed laat noch plaats, noch ruimte open voor een individueel sterfelijk gemoed, noch voor een heelal van sterfelijke gemoederen dat een universeel sterfelijk geloof in kan stellen, of een wet van ziekte of van gezondheid kan maken of breken. In Miscellaneous Writings blz. 173 zegt Mrs. Eddy: “Als Gemoed, God, almacht en al-tegenwoordigheid is, dan bestaat er geen andere macht of aanwezigheid die de mens - door de werking van zijn intelligentie te belemmeren - kan pijnigen, in boeien slaan of misleiden. De volmaaktheid van de mens is intakt.” De harmonie van de goddelijke Waarheid gaat altijd samen met gelijkvormigheid aan die goddelijke Waarheid. Bevestig resoluut de onbeperkte geestelijke volmaaktheid van de mens en als het beeld van het volmaakte goddelijk Leven. Als de sterfelijke gedachte gehoor geeft aan de waarheid dat de mens Gods geestelijke beeld is, dan reageert daarop wat men denkt dat een fysiek lichaam is. Wij kunnen met goddelijk gezag en heerschappij zeggen: “Neen. Geen geloof aan iets dat ongelijk is aan God of aan iets buiten hem.”

Geen opmerkingen: