dinsdag 2 oktober 2012

Druk

In de goddelijke orde heeft, het oneindige Gemoed, oorzakelijk Beginsel, alle macht. In het oneindige kunnen geen spanningen bestaan. Door eindigheid worden spanningen opgeroepen. Een pan kokend water op het vuur ontwikkelt geen druk, maar doe het deksel op de pan en je krijgt wel druk. Wij menen waar macht wordt uitgeoefend, ook spanningen moeten bestaan. We hebben er stilzwijgend in toegestemd dat onze werkzaamheden werden afgesloten met ‘deksels’ van tijd, eerzucht, meningen, verantwoordelijkheden, vrees, met gevolg dat spanningen een macht zijn gaan vormen in onze ervaring. Dit werken onder druk wil ons doen geloven dat zo vermoeidheid, afmatting en uitputting worden bevorderd. Wanneer we weten dat de oorsprong van alle activiteit in de macht van het onuitputtelijke Gemoed is gelegen, kunnen onze menselijke bezigheden ‘zonder deksel’ zijn en als spontaniteit, voortgang en ontplooiing tot uiting komen. Jezus handelde nooit onder druk. Hij was zich bewust van zijn onlosmakelijke verbondenheid met de bron van wijsheid en energie en kon daarom de menigte toespreken, onderwijzen, voeden en genezen. Zijn totale overgave aan Gods wil beschermde hem tegen de gevolgen van de menselijke wil.

Geen opmerkingen: