woensdag 5 september 2012

Wetenschapper

In Wetenschap en Gezondheid blz. 313 zegt Mrs. Eddy: “Jezus van Nazareth was de meest wetenschappelijke mens, die ooit de aardbodem heeft betreden. Hij drong door het stoffelijk oppervlak der dingen heen en vond de geestelijke oorzaak.”  Een wetenschapper gaat gewoonlijk terug naar de oorsprong om een verklaring te vinden voor wat hij ziet. Jezus deed dat ook. Hij verdiepte zich niet in de stoffelijke zin der dingen, zoals de meesten onder ons doen. Hij drong door de uiterlijke verschijningsvorm, die steeds ons onderzoeksgebied is geweest, heen. Zijn helder besef van de  werkelijkheid stelde hem in staat tot de oorsprong van het bestaan door te dringen, tot de goddelijke orde, die onveranderlijk, volmaakt en eeuwig is. Hoe kunnen wij dat ook doen? Hoe kunnen ook wij deze goddelijke orde ontdekken? Jezus heeft deze orde niet gevonden door de onberekenbare stof te onderzoeken. Ook wij kunnen zo deze ware orde niet vinden. Wij kunnen dat alleen door ons begrip te ontwikkelen van de onveranderlijke werkelijkheden van Gods heelal, een geheel geestelijk heelal.

Geen opmerkingen: