zondag 16 september 2012

Stil gebed

Velen schrikken voor gebed terug, omdat ze niet weten hoe ze moeten bidden. Dat is begrijpelijk. Een eerste logische stap is om God te leren kennen. Want als we dat doen, gaan we onze verhouding tot Hem beseffen. Bidden is een goed contact hebben met de éne God, die ons liefheeft, koestert en onpartijdig altijd voor ons zorgt. Gebed bestaat meer uit luisteren dan uit een spervuur van woorden en verzoeken. Mary Baker Eddy schrijft over bidden in Wetenschap en Gezondheid blz.4: “Hardop bidden kan nooit de werken doen van het geestelijk begrijpen, waardoor wij herboren worden; maar stil gebed, waakzaamheid en toegewijde gehoorzaamheid stellen ons in staat het voorbeeld van Jezus te volgen.” Wanneer wij lezen hoe Jezus bad, zien we een nauwe verwantschap, een goede verstandhouding tussen Vader en zoon, tussen een liefhebbende ouder en een geliefd kind. En dit is onze eigen werkelijke verhouding tot God. Om het luide geroep van menselijke behoeften, eigenwil en angstige twijfel tot zwijgen te brengen, moeten we nederig naar die ouder luisteren. Wanneer we werkelijk bidden, erkennen we Gods goddelijke orde en dat brengt harmonie in ons leven.

Geen opmerkingen: