dinsdag 25 september 2012

Relaties

Als we erkennen dat God de bron is van elke ware wet gaan we het belang van die goddelijke wet met betrekking tot alle onderlinge relaties beter begrijpen. Dat is een van de redenen waarom in Christian Science God ook het Beginsel genoemd wordt. Daarom ook zijn de wetten die van het goddelijke Beginsel, God, afkomstig zijn effectief. Zij zijn blijvend en altijd van kracht. Zij zijn niet aan aan verandering onderhevig. En naarmate wij Gods geestelijke wetten begrijpen en er in ons dagelijks leven aan gehoorzamen, krijgen we gevoel van rust en orde in onze menselijke contacten. Zoals God, het goddelijk Beginsel, de bron is van elke ware wet, zo moet God, de goddelijke Liefde, ook de bron zijn voor elk waarlijk liefhebben. En omdat God zowel Beginsel als Liefde is, moeten Zijn wetten wetten van Liefde zijn. De goddelijke wet is er op gericht te zegenen. En als wij het goddelijk Beginsel gehoorzamen, worden we gezegend door de goddelijke Liefde. Door gehoorzaamheid aan de goddelijke wet en door uitdrukking te geven aan de goddelijke Liefde worden we er ons van bewust dat God Zelf in ons dagelijks leven en in onze contacten met anderen aan het werk is. Wat de stoffelijke zintuigen soms ook mogen beweren, deze geestelijke feiten kunnen niet ontkend worden. Gehoorzamen we aan Gods wet en geven we uitdrukking aan Zijn liefde, dan ervaren we harmonie. Dan straalt de volmaaktheid van onze goddelijke relatie door al onze menselijke relaties heen.

Geen opmerkingen: