maandag 24 september 2012

Identiteit

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. (Gen. 1:27) De mens is de samengestelde idee van God (Wetenschap en Gezondheid blz. 591). Hij brengt al Gods hoedanigheden tot uitdrukking - orde en wetmatigheid van Beginsel; de wijsheid en intelligentie van Gemoed; de schoonheid en harmonie van Ziel; de onschendbaarheid en volkomenheid van Waarheid; de ongedwongen activiteit en onsterfelijkheid van Leven; de onvergankelijke, onbeperkte substantie van Geest. De mens is geliefd, heeft lief en is waard om lief te hebben omdat hij de uitdrukking van Liefde is. Al deze hoedanigheden worden individueel door ieder van ons tot uitdrukking gebracht. De werkelijke mens is zich zijn ware identiteit bewust. Omtrent zijn oorsprong, zijn plaats en zijn bestemming kan hij nooit in het duister tasten. Deze onsterfelijke geestelijke mens nu, bent u, op dit ogenblik. Dit is niet een toestand die we in de toekomst ééns moeten bereiken. Het is de actuele en altijd durende identiteit van een ieder van ons. Jezus was zich bewust van zijn onlosmakelijke verbondenheid met de bron van wijsheid en energie en kon daarom de menigte toespreken, onderwijzen, voeden en genezen. Jezus zag en weerspiegelde altijd de werkelijke mens.

Geen opmerkingen: