woensdag 19 september 2012

Gevoelen

Er staat een prachtige vermaning in de Bijbel, die tevens een uitspraak van Jezus was, namelijk (Fil.2:5): “Dat gevoelen zij in u hetwelk, ook in Christus Jezus was.” Maar wat is dat “gevoelen” dat in Christus Jezus was? Slechts weinigen zouden onder het “gevoelen” van Jezus de “hersenen” verstaan.  De hersenen vormen niet het “gevoelen”, of met andere woorden, het gemoed van de mens. Het woord “gemoed” betekent heel wat meer dan louter menselijk verstand. Jezus was zich zo bewust van zijn eenheid met God, dat hij de wijsheid, de intelligentie en de liefde van God volmaakt weergaf en in praktijk bracht. Het was juist zijn gedrag dat duidelijk maakt wat dat “gevoelen” is, dat in Christus Jezus was. En wat zijn de resultaten wanneer “dat gevoelen . . .  dat ook in Christus Jezus was” in ons is? We ontdekken dat ons leven in werkelijkheid wordt bestuurd door een goddelijke orde, gebaseerd op intelligentie, op echte, onveranderlijke wetten. We zien dat we niet van toevalligheden afhankelijk zijn, niet gebonden aan een erfelijk karakter, niet beperkt door leeftijd, ras of geslacht, niet begrensd door plaats, opleiding of economische omstandigheden. Het staat ons vrij ons ware bestaan te onderkennen, onze mogelijkheden te beseffen en ons doel te bereiken. We beginnen te zien dat harmonie zich in ons leven herstelt en ervaren de geborgenheid die het gevolg is van vertrouwen op de goddelijke orde.

Geen opmerkingen: