dinsdag 4 september 2012

Gelijkvormig

Paulus schrijft in de Bijbel: “Wordt  aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil Gods is.” Het is alsof hij gezegd had: “Zorg dat uw gedachten niet gelijkvormig worden of vast komen te zitten aan enig stoffelijk begrip van het bestaan.” Wat wordt er bedoeld met ongelijkvormigheid? Het beste voorbeeld en en de grootste exponent van de volledige ongelijkvormigheid aan deze wereld was Christus Jezus. Zijn hele zending was eraan gewijd de gedachte van de mensheid te bevrijden van en te verheffen boven een stoffelijk of verkeerd begrip van het bestaan en te brengen tot een geestelijk of verkeerd begrip van het bestaan. De genezingen en de harmonie die het gevolg waren van zijn bezielde leer toonden aan dat de bevrijding van de gedachte uit een menselijk begrip van het bestaan niet aan de problemen van de mens  voorbijgaat en ze ook niet op de lange baan schuift, maar ze daadwerkelijk tot oplossing brengt. Hij gaf ons een duidelijk richtlijn hoe wij geestelijk gezind kunnen worden, toen hij zei: “Oordeel niet naar het aanzien.”

Geen opmerkingen: