vrijdag 28 september 2012

Geestelijk idee

We zijn allemaal betrokken bij de onderneming die leven heet. Wij willen een levensstijl opbouwen die schoonheid met praktisch nut verenigt, maar die ook bestand moet zijn tegen stormen van vrees en vernietiging, tegen de stromingen van verdriet, ziekte en zonde. Om zo’n leven op te bouwen moeten we beginnen met een fundamenteel beter begrip van wat God werkelijk is en wat de mens is naar Zijn gelijkenis - een beter begrip van oorsprong, aard en doel van de mens. Sta eens een ogenblik stil bij het beeld dat we van onszelf hebben. Hoe zien we onszelf en anderen eigenlijk? Als lichamelijke wezens? Betekent identiteit een fysiek lichaam? Beschouwen we het leven als afhankelijk van een fysiek hart en de bloedsomloop? Geloven we dat intelligentie of gebrek aan intelligentie met de hersenen te maken heeft? Ons beeld van de mens begint vaak met het louter fysieke of stoffelijke. Heel veel mensen echter hebben een geheel andere conceptie gevonden - een beeld dat begint met het geestelijke. Mrs. Eddy definieert de mens als volgt (Wetenschap en Gezondheid blz.475): “De mens is niet stof; hij is niet samengesteld uit hersenen, bloed, beenderen en andere stoffelijke bestanddelen... De mens is idee, het beeld van Liefde; hij is niet een fysiek organisme.” Hebt u ooit zo over u zelf gedacht? Hoe staat de waarheid omtrent de mens - niet de mens van vlees en bloed, maar de mens als Gods geestelijke idee - in de Bijbel beschreven? Door de Christus was Jezus in staat afdoende bewijzen te leveren van de waarheid omtrent de werkelijke aard van de mens. Zijn unieke geboorte en wederopstanding gaven op het menselijk vlak blijk van de geestelijke oorsprong en eindstaat van de mens.

Geen opmerkingen: