zondag 30 september 2012

Christusnatuur

Jezus zag en weerspiegelde altijd de werkelijke mens. De onverbrekelijke band die hij voelde tussen God en hemzelf, bewees dat hij zich van de Christus bewust was. De eeuwige Christus die door Jezus tot uitdrukking werd gebracht, is echter ook nu en hier aanwezig. Door deze ideale mens aan het licht te brengen en de geestelijke eeuwigdurende aard van God te openbaren, heeft Jezus ons getoond hoe ook wij aan de Christusnatuur uiting kunnen geven. We zien deze natuur, deze manifestatie van God, in onbaatzuchtige, universele, onpartijdige liefde, de Christusliefde. De Christusnatuur stelt ons in staat de onwerkelijkheid te erkennen van wat de stoffelijke zinnen ons willen doen geloven, en de waarheid te zien van de geestelijke werkelijkheid. De goddelijke orde is de aanwezigheid van Gods onveranderlijke wet die zichzelf handhaaft, het Christusbeginsel. Het begrijpen van de Christusnatuur en het in praktijk brengen ervan in ons dagelijks leven, brengt genezing. Mrs. Eddy zag dat de werken van Jezus nooit in overeenstemming waren met de stoffelijke wetten, maar dat hij bij zijn genezingswerk de goddelijke of geestelijke wetten nauwgezet in acht nam. Zij zag dat ook zij kon genezen en dat zij anderen kon leren te genezen. Iedereen is in staat geestelijk te genezen, zoals Jezus deed, indien aan de goddelijke orde wordt gehoor gegeven. Het is geen persoonlijke bekwaamheid. De mensheid kan deze genezingsmacht tonen door Gods wetten te begrijpen en ernaar te leven.

Geen opmerkingen: