dinsdag 11 september 2012

Christus

Wat is de Christus eigenlijk? In Wetenschap en Gezondheid blz. 583, geeft Mrs. Eddy de volgende definitie: “CHRISTUS. De goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen.” Mrs. Eddy maakt in al haar werken een duidelijk onderscheid tussen de Christus en de mens Jezus. De Christus is Gods aard of aanwezigheid. Christus is de goddelijke Waarheid zelf. Daarom heeft de de Christus nooit een menselijke geboorte gekend en is ook nooit van de aarde weggegaan, om op een later tijdstip terug te keren. Aan Jezus van Nazareth werd de titel Christus gegeven, omdat hij deze goddelijke aanwezigheid meer dan enig ander mens die ooit geleefd heeft begrepen en bewezen heeft. De Christus is Gods aanwezigheid, Gods activiteit. Die activiteit is altijd goed, brengt licht en harmonie en geneest. De Christus is in de betekenis die we hier gebruiken, als Gods aanwezigheid, geen persoonlijkheid. De Christus is geestelijk en deelt zichzelf mee aan ons bewustzijn. Zolang de Christus in onze gedachten is - en we daaraan denken als het beste dat er bestaat - en we die altijd in ere houden, zullen we de uitgestrekte hand van onze hemelse Vader niet ontberen. God, het goddelijk Gemoed, voorziet ons altijd van de engelengedachten die in onze menselijke noden voorzien.

Geen opmerkingen: