zondag 9 september 2012

Bewustzijn

In Wetenschap en Gezondheid blz. 151 lezen we: “Vrees heeft nooit het zijn en zijn werking tot stilstand gebracht. Het bloed, het hart, de longen, de hersenen, enz. hebben niets te maken met Leven, God. Alle functies van de werkelijke mens worden bestuurd door het goddelijk Gemoed.” Om werkelijk onszelf te kunnen zijn moet ons bewustzijn samengaan met de morele en geestelijke wet. Omdat onze wereld mentaal is en het menselijk lichaam een vorm van bewustzijn is, manifesteert ons innerlijk zich uitwendig in wat we het menselijk lichaam noemen. We leven in feite niet in een lichaam, maar veeleer omvatten we het lichaam in onze gedachten, en wat er in ons bewustzijn leeft, zal in ons lichaam worden uitgedrukt. En juist om die reden zijn onze gezondheid, volledige vervulling en ons geluk afhankelijk van de strikte naleving van de morele en geestelijke wet. Het vereist in ons dagelijks leven dat we in toenemende mate onze ware aard weerspiegelen en tot uitdrukking brengen en alles wat geestelijk bij ons hoort te erkennen. Innerlijke visie of begrijpen wordt omgezet in daden of uiterlijke manifestatie. Met andere woorden, de geestelijke ideeën die we gedachtelijk onderscheiden, moeten gevolgd worden door daden; ze moeten in iedere menselijke handeling worden uitgedrukt, in alles wat we doen en zeggen, in wat we denken en voelen.

Geen opmerkingen: