woensdag 29 augustus 2012

Voldoening

Voldoening en vrede kunnen niet  bij de drogist  gekocht worden. Ze zijn niet in capsules of flesjes te vinden. Of in fysieke gewaarwordingen. Het goede, dat bevrediging schenkt, ligt besloten in het begrijpen van God, het uiteindelijk goede, en van onze relatie tot het goede. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz. 317: “Het begrijpen van zijn geestelijke individualiteit, maakt de mens werkelijker, geweldiger in de waarheid en stelt hem in staat zonde, ziekte en dood te overwinnen.” Ongetwijfeld  geeft het begrijpen van onze ware individualiteit, naar Gods gelijkenis, en het overwinnen van zonde, ziekte en dood de hoogste voldoening. Velen van ons zouden kunnen vertellen hoe heerlijk de overwinning  van het goede over het kwade is, van harmonie over disharmonie, van vrijheid over gebondenheid. Bij het kleinste of grootste probleem, kan de diepe bevrediging van de overwinning altijd gevonden worden in een begrijpen van het goede, de tedere macht en aanwezigheid, die God is.

Geen opmerkingen: