donderdag 30 augustus 2012

Studeren

Wanneer we eenmaal de juiste visie hebben op de ware idee van de mens, dan kunnen we beginnen dit geestelijk begrip om te zetten in een doelgericht leven vol schoonheid. Het bouwplan voor een nieuwe wijze van leven ligt reeds klaar - het is gemaakt door God, de goddelijke Liefde; Hij heeft een plan - met een diepe betekenis - voor ieder van ons. Zijn plan omvat een maximale hoeveelheid van het geestelijk goede, van geluk en vervulling. En een ieder van ons is onmisbaar in het totaal ontwerp van de goddelijke Liefde. Wij moeten beginnen met diepgaande studie en onderzoek van de geestelijke wetten, om het juiste ontwerp voor ons leven te leren kennen. We moeten meer en meer gaan begrijpen van de ware aard van God, van de geestelijke wetten die Zijn schepping uitmaken. Onze bron voor geestelijke studie is de Bijbel, en het leerboek van Christian Science is daar een waardevol hulpmiddel bij. Studeren betekent in feite luisteren - betekent God, het alwetend Gemoed, ideeën laten ontvouwen in ons bewustzijn - en die ontvouwing is ons bewustzijn. Studeren betekent onze verwantschap begrijpen met het ene Gemoed in plaats van te geloven dat we menselijke wezens zijn die trachten een greep te krijgen op een of ander geestelijke idee. Nieuwe geestelijke ideeën ontvouwen zich voortdurend, dagelijks, om ons Gods plan te laten zien.

Geen opmerkingen: