vrijdag 3 augustus 2012

Herstel

Op aard wordt het drama der volkeren opgevoerd, maar door de verlossende en reddende macht van de Christus zal dit drama ten einde lopen, opdat het koninkrijk Gods moge verschijnen. Een nieuwe stem wordt in de wereld gehoord, een nieuwe hoop is geboren. De grondtoon van deze eeuw is niet chaos, maar Christus. De Christus zoals die in Christian Science wordt begrepen, komt alle dingen herstellen. Maar voordat dit herstel ten volle kan plaats vinden, moeten de oude dingen voorbijgaan en het oude materialisme moet vervangen worden door een geestelijk begrip van de schepping. Christian Scientisten hebben een belangrijk deel en verantwoordelijkheid in dit werk tot geestelijk herstel. Mrs. Eddy schrijft in Miscellany blz. 152: “Het herstel van het zuivere Christendom berust uitsluitend op geestelijk begrijpen, geestelijk aanbidden, geestelijke macht.” Dit is de welaangename tijd, de oogsttijd, waarin ervaren wordt, dat de vruchten des Geestes aan het rijpen zijn op aarde. Weerstand tegen de Christus kan niet de overhand hebben tegenover de macht van geestelijk begrijpen. “God zwaait de sikkel en Hij scheidt het kaf van het koren. Dit uur wordt opgelost in de smeltoven van Ziel. Zijn oogstzang is wereld-wijd, wereld-bekend, wereld-groots.” (My., blz. 269)

Geen opmerkingen: