woensdag 22 augustus 2012

Gods beeld

De alheid van van God bestaat niet uit materie of lichamelijkheid. Ook bestaat die niet tezamen met de materie of de fysieke wereld. De alheid van God bestaat hier, en nu, overal en voor altijd, in plaats van de materie of fysieke wereld. Dit betekent niet dat de mens en het heelal door Christian Science niet erkend worden. Ze worden erdoor verklaard. De volle betekenis van dit geïnspireerde Bijbelverhaal over de werkelijke identiteit van de mens wordt erdoor geopenbaard; de Bijbelpassage luidt: “God schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem.” Bedenk eens wat dat betekent. De mens is gemaakt naar Gods beeld. Er staat niet dat de mens een klein beetje op God lijkt, of dat hij eens het beeld van God zal worden. De mens is het beeld van God. Dat wil zeggen dat het beeld van onbeperkte Geest een onbeperkt beeld is. Het beeld van het alwetend Gemoed is een alwetend beeld. Het beeld van het volmaakte Leven is een volmaakt beeld. Het beeld van de al-liefhebbende Liefde is een al-liefhebbend beeld. Dit is de goddelijke Waarheid van alle identiteit, de uwe en van die van iedereen, nu en voor altijd.

Geen opmerkingen: