maandag 13 augustus 2012

God-gelijk

De  hele zending van Christus Jezus was gewijd aan de gedachte de mensheid te bevrijden van en te verheffen boven een stoffelijk of verkeerd begrip van het bestaan en te brengen tot een geestelijk of waar begrip van het bestaan. Hij gaf ons een duidelijke richtlijn hoe wij geestelijk gezind kunnen worden, toe hij zei: “Oordeel niet naar het aanzien.” Daarna gaf hij ons nog iets aan waaraan we gelijkvormig moesten blijven - oordeel een rechtvaardig oordeel. De betekenis van dit woord dat hier met ‘rechtvaardig, wordt vertaald is eigenlijk “God-gelijk” ; dus rechtvaardig oordelen betekent onze gedachten in overeenstemming houden met  wat God-gelijk is of wat goddelijk waar is over God. En alles wat waar is over God omvat alles wat waar is over de mens. En alles wat goddelijk waar is over God en de mens, kan niet vastgesteld worden door wat we te zien krijgen van de stof en de fysieke wereld, net zo min als we de essentie van de muziek kunnen vaststellen door het zien van een piano.

Geen opmerkingen: