woensdag 15 augustus 2012

Eerste vereiste

Door zijn geestelijke afstamming en zijn helder bewustzijn van God als zijn Vader was Jezus in staat Gods macht en wet beter te demonstreren dan iemand ooit tevoren gedaan had. In haar leerboek  Wetenschap en Gezondheid, blz. 313 verwijst Mrs. Eddy naar hem als “Jezus, de door God gekroonde of de goddelijk koninklijke mens,” en haalt daarbij aan uit het eerste hoofdstuk van de brief aan de HebreeĆ«rs: “Daarom heeft God, ja uw God, u gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten.” Maar terwijl Jezus zich altijd bewust was van zijn geestelijke staat als de Christus - “de koninklijke weerspiegeling van het oneindige” (idem blz. 313) die kon zeggen: “Eer Abraham was, ben ik” - was hij tevens onze wegbereider op aarde. Hij moedigt ons aan ons zoonschap met de Vader op te eisen. Paulus zegt dat wij het moeten opeisen als “erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus”. Om dit goddelijk zoonschap te bewijzen, was gehoorzaamheid aan de wet een eerste vereiste - de onverbiddelijke eis God met heel ons hart en verstand en onze ziel lief te hebben - en onze naaste als onszelf.

Geen opmerkingen: