donderdag 23 augustus 2012

De Tien Geboden

Eeuwen geleden zei Marcus Aurelius: “Laat de mensen zeggen en doen wat zij willen, het is mijn taak goed te zijn. En mijzelf toe te spreken alsof ik een stuk goud, of smaragd of purper was. Laat de mensen praten en handelen zoals hun aanstaat; ik moet een smaragd zijn, en ik moet mijn kleur behouden.” Wie staande wil blijven en zichzelf wil respecteren, moet zijn kleur behouden -- de koninklijke kleur van het karakter, dat God hem geschonken heeft. Er bestaat een gezegde: “Als je nergens voor staat, zul je voor alles vallen.” En iemand anders heeft eens gezegd: “Alleen een levende vis kan tegen de stroom op zwemmen; maar elk stuk hout kan met de stroom meedrijven.” De Tien Geboden vormen een morele code, die van iedereen, zonder onderscheid, eerlijkheid, deugd en kuisheid eist. Alleen door gehoorzaamheid hieraan kunnen we het werkelijk goede verwerven. Het verdraaien of los laten van morele wetten leidt tot niets. De Eiffeltoren zou omvallen als niet strikt de wiskunde wetten werden toegepast. Door niet aan de morele wetten te gehoorzamen zijn keizerrijken ineen gestort. Het is niet moeilijk om het goede te vinden. We zien het overal om ons heen, als we ons vermogen om het te herkennen beter ontwikkelen, door het goede lief te hebben. Dit zal aan iedereen een overtuiging schenken van de aanwezigheid en liefde van God.

Geen opmerkingen: