vrijdag 24 augustus 2012

Bezield begrip

Zieners als Abraham - Jacob - Mozes en Elia begrepen iets van de ware natuur van God als Geest, als Leven en Waarheid, als hoogste wijsheid of Gemoed. Zij waren zich bewust van de altijd-tegenwoordigheid en almacht van God, Geest. Zij begrepen dat Geest de bron was van het leven, van het goede, en de schepper van de mens - de mens als Gods geestelijke beeld, die uitdrukking geeft aan het leven, de waarheid en de intelligentie van zijn schepper. Zij zagen in dat het enige doel van de mens was Gods majesteit en volmaaktheid tot uitdrukking te brengen. De Christus openbaarde Gods almacht en de werkelijke waarde van de mens aan de oude Hebreeuwse profeten; en dit bewustzijn van de waarheid of van geestelijke ideeën, reinigde, genas en vertroostte het Hebreeuwse volk. De Christus schonk hun een bezield begrip van God en van henzelf. Jezus toonde aan dat naarmate men zich meer en meer van Gods immertegenwoordige geestelijke ideeën bewust wordt, deze ideeën alle mogelijke verkeerde begrippen genezen, alles wat ons van God, het goede, gescheiden houdt. Mrs. Eddy heeft velen van ons geholpen een beter begrip van onszelf te krijgen.

Geen opmerkingen: