donderdag 19 juli 2012

Zoekt!


De Wetenschap van Gemoed, openbaart op duidelijke, zekere wijze, dat voorziening in de ruimste betekenis geestelijk en oneindig is. Christus geeft ons de wijze raad in Matth. 6:33: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.” Dit koninkrijk Gods is het rijk van Gemoed; de deur daarvan is nooit gesloten en zijn schatten zijn onuitputtelijk. Daar is reeds voorzien in alles wat nodig is en grenzen zijn er niet. Een Christian Scientist leert in de eerste plaats, dat dit koninkrijk er is en dan vereenzelvigt hij zich ermee. Dat is “zoeken”. De altijd, vreugdevolle vereenzelviging met alles wat geestelijk is, leidt tot het besef dat de begrippen van geboorte, dood, beperking en gebrek, sterfelijke gedachten zijn. Al deze onware dingen verdwijnen en de rijke zegeningen van de oneindige Liefde wordt de ervaring van de werkelijkheid en voorziening zal in eeuwigheid ons deel zijn.

Geen opmerkingen: