zondag 15 juli 2012

Wezen van Leven


Mrs. Eddy schrijft op blz. 426 van haar leerboek: “Als het geloof aan de dood uitgewist en het inzicht verkregen werd, dat er geen dood is, dan zou dat “een boom des levens” zijn, kenbaar aan zijn vruchten.” De mens is de uitdrukking van het wezen van Leven. Hij verkondigt en getuigt van het feit dat Leven eeuwig en onvernietigbaar is. Door het begrijpen van zijn eeuwig bestaande Christus-zelfheid en van de nietsheid van de dood was Jezus in staat te zeggen (Joh. 5:24-26): “Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort, en gelooft Hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwig leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in leven. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, zullen leven; want gelijk de Vader het leven heeft in Zichzelf, alzo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf.”

Geen opmerkingen: