maandag 2 juli 2012

Vrede

Het is vreemd, hoe mensen zeggen de vrede na te jagen, terwijl zij ten opzichte van elkaar vijandschap in hun hart dragen. Dit geldt evenzo voor naastenliefde; er moet eerst vrede aanwezig zijn in ons eigen bewustzijn, voordat een gunstige reactie plaatsvindt, in degenen die strijden. Gevoelens worden beledigd en gekwetst als gevolg van het sterfelijk geloof, dat leven in de stof is. Het gevoel van belediging en aantasting van eer kan alleen verdwijnen door de heilige invloed van de onpartijdige liefde van God voor al Zijn kinderen. De dichter Pope zei: “Dwaling is menselijk, vergeven is goddelijk.” De voor altijd bestaande eenheid van God, Geest, en Zijn gelijkenis, de geestelijke mens, waarborgt vergiffenis, in alle gevallen, waar Zijn hulp wordt gezocht en Zijn bevelen worden gehoorzaamd. Wanneer het moeilijk schijnt te zijn vergiffenis te schenken, is dat dan niet te wijten aan het feit dat we vergeten dat onze ware zelfheid en die van onze naaste één met God zijn?

Geen opmerkingen: