zondag 8 juli 2012

Steen

Op bldz. 44 van ons leerboek Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “De eenzame ruimte van het graf bood Jezus een schuilplaats tegen zijn vijanden, een plaats waar hij het grote vraagstuk van het zijn kon oplossen.”  Jezus was helemaal alleen in het graf. De op hem gerichte wandaden waren opgehouden, want allen geloofden, dat hij dood was. Hij hoefde niet langer te strijden om zich van Liefde bewust te blijven. Hij was alleen met God. De droom van de zielestrijd in de hof, van de bespotting, het verraad en de vervolging was voorbij. Hij wist, dat de mens niet begraven was en aldus werd, door dit aan het licht te brengen van de Christus, de steen weggerold. Jezus toonde zijn grote liefde voor zijn discipelen door na zijn opstanding naar hen terug te keren. Er moest echter  nóg een steen worden weggerold, de steen van het ongeloof van de wereld, dat zulk een bewijs kon worden gegeven. Was dit niet de oorzaak dat zijn discipelen hem niet herkenden? Ondanks alles wat hij hen geleerd had, konden zij niet geloven, dat de dood niet het einde zou zijn. Laten wij de steen van ongeloof, die onze demonstraties, van de macht die waarheid over dwaling heeft, zou willen verhinderen, wegrollen.

Geen opmerkingen: