maandag 16 juli 2012

Gods wet van herstel


Uit: Gods wet van herstel, door Adam H.Dickey p. 7
Wij moeten onze eigen opvattingen over de dingen volledig opgeven en met de Bijbel zeggen: “Niet mijn wil maar de Uwe geschiede.” Als deze stap met overtuiging wordt gedaan, in het volle vertrouwen dat alles aan Gods zorg kan worden overgelaten, dan kan geen macht ter wereld voorkomen dat in alle onharmonische toestanden op natuurlijke, rechtvaardige en wetmatige wijze herstel zal intreden. Deze wet van herstel is de universele wet van Liefde, die zonder onderscheid allen en iedereen zegent. Deze wet neemt niet van de een om aan de ander te geven. Hij weigert niet om onder bepaalde omstandigheden te werken, maar staat altijd klaar om in werking te treden zodra het verzoek daartoe wordt gedaan en de menselijke wil opzij wordt gezet. “Alles wat de gedachten van de mens in het spoor van onzelfzuchtige liefde houdt,” zegt onze Leidsvrouw “ontvangt rechtstreeks de goddelijke macht “ (W&G blz.192). Hebben wij eenmaal het punt bereikt waarop wij met hoop en vertrouwen alles aan de regeling van Gods wet van herstel kunnen overlaten, dan zal deze wet ons onmiddellijk bevrijden van ieder gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid, onze ongerustheid en vrees wegnemen en de vrede, vertroosting en zekerheid geven van Gods beschermende zorg.

Geen opmerkingen: