dinsdag 10 juli 2012

Genesis


Voor de komst van Christian Science was de geestelijke genezing meer op vertrouwen gebaseerd dan op het kennen van de goddelijke regel. In Christian Science hebben wij het Beginsel en de wetenschappelijke regel, waarop wij ons kunnen verlaten, een volmaakte God en het juiste begrip van het wezen van God en de mens. De alheid van het ene Gemoed en zijn manifestatie en de hieruit volgende onwerkelijkheid van het kwaad moeten de basis zijn van onze gedachten en demonstratie. De stoffelijke zinnen loochenen altijd de tegenwoordigheid van God, Geest, het koninkrijk der hemelen, want de stof  maakt er aanspraak op de tegenwoordigheid van Geest buiten te sluiten. Het orthodoxe Christendom baseert zijn begrip op het tweede hoofdstuk van Genesis, het verhaal van de mens geformeerd uit het stof der aarde, maar Christian Science baseert haar begrip op het eerste hoofdstuk van Genesis, dat de mens openbaart, gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis en in dit opzicht verschilt Christian Science geheel van vele andere vormen van Christelijk geloof.

Geen opmerkingen: