zondag 29 juli 2012

Geluk


“De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid” (Gal. 5:22). Wanneer deze eigenschappen beoefend worden, worden ze beschouwd als een soort toegangsbewijs tot een toekomstige hemel, maar dat is slechts uitgesteld geluk. Het geluk IS het beoefenen van deze eigenschappen, zij zijn er niet van te scheiden. Zij vormen de hemel binnen ons, de harmonie, die niet beperkt of zelfzuchtig is, maar die haar stralen uitzendt naar iedereen om ons heen. Weinigen kunnen de geestelijke invloed weerstaan van iemand, die waarlijk gelukkig is. Christian Science kan het beste op deze manier worden begrepen en van hart tot hart worden doorgegeven. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 61): “ Het goede in de menselijke gevoelens moet het overwicht hebben over het kwade en het geestelijke over het dierlijke, anders zal geluk nooit worden verworven.” Aan een gelukkige Scientist werd eens gevraagd, waarom hij altijd zo zeer de nadruk legt op dankbaarheid. Hij antwoordde: “Omdat iemand door dankbaarheid altijd naar iets goeds kijkt en dit hem naar God en naar geluk leidt.”

Geen opmerkingen: