maandag 9 juli 2012

Drank


Op de vraag: “Kan uw Wetenschap drankzucht genezen?” antwoordt Mrs. Eddy (Miscellaneous Writings, blz. 37): “Christian Science legt de bijl aan de wortel van de boom. Haar tegengif tegen alle problemen is God, het volmaakte Gemoed, dat het sterfelijk gemoed, waar alle kwaad uit voortkomt, rechtzet." Verder zegt zij: "De zucht naar alcohol wijkt voor de Wetenschap, even onmiddellijk en zeker als ziekte en zonde voor haar wijken.” Dit zijn woorden vol mededogen in een eeuw, waarin het stoffelijk gemoed vastbesloten zijn aanspraak op bestaan probeert vol te houden, alles zou proberen om de mensheid tot zijn slachtoffer te maken en in de greep van het kwaad te houden. Mrs. Eddy vergoeilijkt het drinken van alcohol niet, moedigt niet aan, dat men er gebruik van maakt in gezelschap, voor medisch of enig ander doel. In Miscellaneous Writings blz. 289, zegt zij: “Sterke drank is ongetwijfeld een kwaad, en kwaad kan niet met mate gebruikt worden: het geringste gebruik dat er van gebruik wordt, is misbruik; daarom is het enige matige gebruik: geheelonthouding.”  Wanneer men, al is het in geringe mate, sterke drank gebruikt, helpt men het drinken te steunen als een gewoonte. Wat het mensdom nodig heeft is de prikkel van Geest, het krachtig maken van de geestelijke zin, waardoor kracht wordt geschonken, die door reinheid naar een nauwere eenheid met God leidt.

Geen opmerkingen: