woensdag 11 juli 2012

De Bijbel


1 Tessalonicenzen 5:5-18 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Want u bent allen kinderen van het licht van de dag; wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten wij niet slapen zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn... Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. … Dus troost elkaar en wees elkander tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. … Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Geen opmerkingen: