vrijdag 20 juli 2012

Boog in de wolken


God maakte een verbond met Noah (Gen. 9:8-17). Een van de verzen verklaart, dat het teken van Gods verbond een boog in de wolken zou zijn; met andere woorden, een regenboog. Is er iemand, die een regenboog en de belofte die het in ons oproept, niet mooi vindt? In Genesis 9:14 wordt ons geleerd: “En het zal geschieden als Ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken.” Wanneer een probleem erg hardnekkig schijnt te zijn, mist u iets, waarin nog niet is voorzien, of hebt u verdriet, waardoor uw blijheid schijnbaar verduisterd wordt? Kijk naar boven naar de boog in de wolken! Het is er en het zal voor u de hele ervaring veranderen en mooier maken; het zal u de zekerheid geven van Gods tegenwoordigheid. God is alomtegenwoordigheid en naarmate wij dat in gedachten houden, zullen we beseffen, dat er in werkelijkheid nooit een probleem, nooit gebrek, of verdriet kan zijn, omdat alomtegenwoordigheid, ze buitensluit, ze tot een onmogelijkheid maakt. O ja, zij zijn er schijnbaar wel, maar ook de aarde staat schijnbaar stil en toch is dit niet zo, en naarmate wij het schijnbare ontkennen en vasthoudend de werkelijkheid bevestigen, kunnen wij vol vertrouwen de demonstratie tegemoet zien.

Geen opmerkingen: