zondag 17 juni 2012

Zalig zijn


In het Evangelie van Johannes lezen wij, dat Jezus zei (20:29): “Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben.” Wat geloven wij? Geloven wij aan het goede of aan het kwade? Velen geloven aan beide, sommigen alleen aan het kwade, enkelen alleen aan het goede. In Christian Science leren wij, dat alleen het goede werkelijk - dat het geestelijk is, zonder enige smet van de stof of het stoffelijke denken. Voor de stoffelijke zinnen schijnt het geestelijk goede niet te bestaan. Maar is dit een reden om geen geloof te hechten aan de werkelijkheid en aanwezigheid van het goede? “Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben”, hier halen wij nog eens de woorden aan van onze Meester, die de aanwezigheid van het goede bewees, zoals geen ander dat gedaan heeft. De mensen hopen, graag op het goede; sommigen hopen vol vertrouwen, anderen doen dit zonder veel zekerheid. Velen worden teleurgesteld. Waar komen hun teleurstellingen vandaan? Komen die niet voort uit het feit, dat de mensen over het algemeen het goede hopen of verwachten op een zeker tijdstip in de toekomst? “Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben”, geloofd, dat het goede thans en niet in de toekomst hier is. Wat een vreugde is het om dit te leren inzien en steeds meer te leren zien en te bewijzen.

Geen opmerkingen: