zondag 10 juni 2012

Voorziening


Wanneer Christian Scientisten het vraagstuk van voorziening en de vervulling van menselijke noden overdenken, komt de geliefde uitspraak van Mary Baker Eddy altijd als eerste in gedachte. Op blz. 494 van Wetenschap en Gezondheid schrijft zij: “De goddelijke Liefde heeft altijd voorzien en zal altijd voorzien in alles wat de mens van node heeft.” De vraagt rijst misschien: “Hoe voorziet de goddelijke Liefde in mijn menselijke nood? Moet ik de een of andere stap nemen, of wacht ik geduldig totdat God Zijn gaven schenkt?” Veronderstel, dat iemand op een heldere, zonnige morgen wakker wordt en merkt dat hij in een kamer zit, waar de zware gordijnen voor de ramen gesloten zijn. Zou hij wachten, totdat het zonlicht de duisternis doordringt en de kamer verlicht? Het antwoord is: Neen, hij zou zelf handelend optreden en de gordijnen opentrekken. Dan zou het zonlicht vrij naar binnen stromen en de duisternis verdrijven. Zo ook is het licht van de goddelijke Liefde altijd aanwezig om in onze menselijke noden te voorzien, maar wij moeten eerst het gordijn of de stoffelijke sluier van het stoffelijk denken opzij trekken en toelaten dat het licht van Waarheid en Liefde onze blik verheldert en ons bewustzijn vergeestelijkt. Dan zullen wij ervaren, dat de goddelijke Liefde ons tegemoet komt en in onze menselijke noden voorziet. Indien wij met ernst en eerlijk ons deel doen, zullen we merken, dat de goddelijke Liefde altijd bereid is om in onze behoefte te voorzien en ons te helpen.

Geen opmerkingen: