vrijdag 1 juni 2012

Verwachting


Het is belangrijk te weten dat wij, door gebed, de kracht of macht van het onweerstaanbare goede kunnen verwachten en tot uitdrukking zullen zien komen. Paulus schreef (1 Kor. 15:58): “Zo dan, mijn geliefde broeders! Weest standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere.”  Wanneer een genezing op zich schijnt te laten wachten, moet onze verwachting van de overwinning van Waarheid toenemen in plaats van afnemen. Om vooruitgang te boeken, vraagt men God om meer en grotere verwachting van de onmiddellijke overwinning door de werking van de majesteitelijke wet van God. Door erkenning van de grootsheid van Leven, het voorwaarts gaan en het doel er van  te erkennen, struikelt men niet over zulke kleine steentjes als overgevoeligheid, lichtgeraaktheid, of zelf-medelijden, en evenmin kan het verontrustend werken of men ontmoedigd worden. Uw mentale voetstappen stijgen daar boven uit, als men loopt op het pad van geestelijke vooruitgang. Zo zal ieder, die de ster van onzelfzuchtig dienen volgend, op de rechte veilige weg van liefde, gezondheid in God vinden.

Geen opmerkingen: