dinsdag 5 juni 2012

Vergeef ons


Alle Christenen bidden (Matt. 6:12): “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren", en Jezus maakt duidelijk, dat wij elkaar niet zevenmaal, maar “tot zeventig maal zevenmaal” moeten vergeven. Het hele leven van Jezus was een leven van vergeven en dienen. Hij genas allen, die tot hem kwamen, zonder te letten op ras, rang of stand. Ondanks de hardnekkige pogingen van zijn vijanden om hem er toe te brengen met hen te redetwisten en hem aan te zetten boos op hun valse beschuldigingen in te gaan, was hij in staat zijn rechtschapenheid en welwillendheid ten opzichte van hen te bewaren. Het wezen en de aard van de leer van Christian Science wordt duidelijk in een mooie passage door Mary Baker Eddy geschreven in haar Message to the Mother Church 1902, blz. 19: “De Christian Scientist koestert geen wrok; hij weet, dat dit hem meer zou schaden, dan al de boosaardigheid van zijn vijanden. Broeders, evenals Jezus vergaf, zo vergeeft ook gij alzo. Ik zeg het met vreugde, - niemand kan mij een belediging aandoen, die ik niet zou kunnen vergeven.”

Geen opmerkingen: