vrijdag 15 juni 2012

Verbinding


Het is de geestelijke zin, die het menselijk bewustzijn met het goddelijke verbindt en het toegang verleent tot de onbeperkte bronnen van het goede, die de mens als Gods beeld weerspiegelt. Tot de geestelijke zin is het, dat de Christus verschijnt, die aan de mensen Liefdes alheid en de tijdelijke, bedrieglijke aard van de stof en het stoffelijk gemoed openbaart en hen scheiding leert maken tussen het geestelijke en het stoffelijke, waardoor zij in staat wordt gesteld te bewijzen, dat alleen het goede werkelijk is. Het is deze aan Ziel ontleende zin, die altijd in het menselijk bewustzijn aanwezig is, dat de godheid de mensheid bereikt en de weg tot verlossing uit de dwaling ontvouwt. Mary Baker Eddy schrijft in The first message of Christ, Scientist, and Miscellany (blz. 160): “Zo te leven, dat het menselijk bewustzijn in voortdurende verbinding met het goddelijke, het geestelijke en het eeuwige blijft, betekent dat wij de oneindige macht individueel tot uiting brengen en dit is Christian Science.”

Geen opmerkingen: