dinsdag 26 juni 2012

Tranen


Hoewel Christus Jezus de volle maat kreeg toegediend van de boosaardigheid van de stoffelijke wereld, terwijl scheldpartijen en wraak over hem werden uitgestort, toch weerstond hij dit met een verheven begrijpen en liefde en behaalde hierdoor de overwinning. Bij de kruisiging bad hij de Vader om vergiffenis voor zijn vijanden. Deze daad die de de kroon op zijn levenswerk zette, was een vervulling van de wet van de goddelijke liefde. Waar Mrs. Eddy spreekt over de Meester die over Jeruzalem weende, schrijft zij in Pulpit en Press, blz. 7: “O, gij tranen! Gij vloeidet niet tevergeefs. De heilige druppels werden slechts bewaard voor toekomstig gebruik en God heeft thans met Zijn uitgestrekte arm hun bron ontzegeld. Deze kristallen druppels vormden de moraal voor het mensdom. Zij zullen met vreugde en met macht opkomen om met stromen van vergiffenis elke misdaad uit te wissen, zelfs wanneer deze verkeerd in naam van de godsdienst werd bedreven.” Ook onze tranen zullen niet tevergeefs zijn, als ons hart overvloeit van onzelfzuchtige liefde, vreugde en dankbaarheid, in het Christus-begrijpen, dat de Vader-Moeder Liefde alomtegenwoordig is om volledige vergoeding te geven voor elk onrecht in de vorm van onuitsprekelijke vrijheid en vrede, die tot ieder berouwvol en ontvankelijk hart komt.

Geen opmerkingen: