woensdag 20 juni 2012

Symbool


Op blz. 280 van Wetenschap en Gezondheid zegt Mrs. Eddy: “Symbolen en elementen van disharmonie en verval zijn niet het voortbrengsel van het oneindige, volmaakte en eeuwige Alles.”  Hoe moeten wij de enkele symbolen, die heel mooi en aantrekkelijk zijn, zien in een stoffelijke wereld. Iedereen, die Mrs. Eddy’s werken kent, zal beseffen, dat zij zulke symbolen niet veroordeelde of zelfs maar loochende. Hun belofte was haar lief. De schoonheden van de natuur, een schitterende ochtendschemering of een stralende zonsondergang spraken tot de schoonheid, ingeboren in de gedachte van onze Leidsvrouw en zij leert ons om er blij om te zijn. Wij moeten hoger zien dan de stoffelijke zin van de natuur en haar symbolen, indien wij willen ophouden de stof te verafgoden en Geest, God, willen aanbidden. Wij kunnen het symbool van de schoonheid van goddelijkheid zien in de glanzende bloembladen, en in de regenboog kunnen wij de belofte van goddelijke bescherming ontdekken. Wij hebben echter geleerd, dat er geen intelligentie in de stof is. Op blz. 595 omschrijft Mrs. Eddy het woord “Zon” aldus: ”Zon. Het symbool van Ziel, die de mens bestuurt, - van Waarheid, Leven en Liefde.” Door het gebruik van het woord “symbool” werd zij er aan herinnerd, dat zelfs ons hoogste menselijke begrip van het oneindig goede slechts een teken en een symbool is, en niet de substantie, welke Waarheid en Liefde is.

Geen opmerkingen: