maandag 11 juni 2012

Steunen


“Voor hen, die op het alles-dragend oneindige steunen, is het heden rijk aan zegeningen.” Dit schrijft Mrs. Eddy in het Voorwoord van Wetenschap en Gezondheid blz. vii, als openingszin. Wat wordt bedoeld met steunen? Het woordenboek legt uit dat steunen, leunen, ondersteunen, figuurlijk ‘gegrond zijn op’ betekent. Wij zijn gegrond op het ‘alles-dragend oneindige’ en voorspoed en weldaad zullen ons vandaag rijkelijk toekomen. Wanneer wij, in schijnbare moeilijkheden, ons houden aan het feit dat God ons altijd steunt, zullen we ontvangen wat we nodig hebben. Steunen op het “alles-dragend oneindige”, dat wil zeggen gehoorzaam God volgend, waarheen we ook geleid worden, kunnen we ervan verzekerd zijn dat zegeningen altijd ons deel zijn. Door te begrijpen dat God alles-in-alles is, zullen verdriet, pijn, geboorte, ziekte en dood, wegvallen. We hebben de keuze om elk moeilijkheid te zien òf als een ondraaglijk kruis òf als een stapsteen om boven de mist van stoffelijk denken uit te komen en een helder inzicht te krijgen van Liefde’s voorziening en zorg. En met open ogen zien, dat God altijd aanwezig was om ons te steunen.

Geen opmerkingen: