zondag 3 juni 2012

Olie


Jakobus (5:14) schreef : “Is iemand, krank onder u? Dat hij tot zich roepe de ouderlingen der gemeente, en dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de Naam des Heeren.” Weinigen zullen deze verwijzing naar olie als een medisch voorschrift zien, want zelfs van uit een medisch standpunt kan olie nauwelijks als een wonder-middel tegen kwalen worden beschouwd. Wat is dan deze olie? De ware betekenis van goddelijke zalving wordt door Jesaja (61:3) verkondigd in zijn profetie over de komst van Christus, bestemd “om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugde-olie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest”. Telkens en telkens weer hebben zij, van wie geluk en gezondheid beide verdwenen, en bij wie verwachtingen in rook opgegaan waren, ervaren in Christian Science, dat zij gezalfd werden met de geestelijke olie van vreugde, dankbaarheid, toewijding, bezieling en daarbij gezegend werden met overvloedige gezondheid en kracht.

Geen opmerkingen: