zondag 24 juni 2012

Jeruzalem


In het eerste gedeelte van haar verklaring van “Jeruzalem” zegt Mrs. Eddy op blz. 589 van Wetenschap en Gezondheid : “Sterfelijk geloof en sterfelijke kennis, verkregen van de vijf lichamelijke zinnen; de hoogmoed van macht, en de macht van hoogmoed; zinnelijkheid; afgunst; onderdrukking; dwingelandij.” Dit had haar geleid tot het ware begrip van Jeruzalem: “Tehuis, de hemel.” Het bewustzijn dat open is voor de heerlijkheid van het onbegrensde Leven en de onbegrensde Liefde, voor de grondvesten van Waarheid, het plan van Beginsel en de eeuwige schoonheid van Ziel, zal ervaren dat zijn ware thuis niet een stoffelijk gebouw is, maar het eeuwige, immer-tegenwoordige rijk van harmonie, waar Liefde overvloedig aanwezig is om allen te zegenen. Lucas vertelt ons van Jezus, die na zijn opstanding aan zijn discipelen verscheen (Lukas 24:45, 47): “Toen opende hij hun verstand opdat zij de Schriften verstonden,“ en dat “in zijnen naam gepredikt [moest] worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.” Om geluk te ervaren is het noodzakelijk het begrip van tehuis te verbeteren en het zijn niet de menselijke omstandigheden die veranderd moeten worden. Door een dieper inzicht in de onveranderlijke reinheid van de mens als de uitdrukking van Ziel, kan men elke nieuwe dag tegemoet treden met de frisheid en onschuld van een geestelijk bewustzijn.

Geen opmerkingen: