maandag 4 juni 2012

Gezin

"Geliefde leerlingen, gij hebt het pad betreden. Spoedt u geduldig voorwaarts; God is goed, en het goede is de beloning voor allen, die God naarstig zoeken"! (Miscellaneous Writings , blz. 206). Niemand kan alleen of voor zichzelf alleen vooruit komen. Zijn ene hand moet in die van God, en de andere in die van de mensheid rusten. Telkens als men iemand serieus hoort zeggen: "Ik wil alles doen om mijn gezin te helpen," dan fluistert ons hart: wie behoort tot ons gezin? Van Liefde komt het antwoord: Al Gods kinderen. Ja allemaal!
   "Door uw stil vertrouwend streven,
   Door uw blij en helpend woord
   Heft gij aardse harten opwaarts,
   Hun ter wille treed dan voort!"

Geen opmerkingen: