vrijdag 18 mei 2012

Volmaakt


Een Psalmdichter had gezegd (Ps. 18:33): “Het is God, die mij met kracht omgordt, en Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.” De Meester leerde (Matt. 5:48): “Weest gij dan volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is”. Paulus gaf een verdere uitleg (Hand. 17:): “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij”. Mrs. Eddy heeft een mentale regel, in overeenstemming met de juist aangehaalde verklaringen, onder woorden gebracht in Miscellaneous Writings, blz. 6: “Gemoed bestuurt alles. Er is geen twijfel aan, dat wij, volmaakt, in God bestaan, want de ideeën van Leven, Waarheid en Liefde moeten volmaakt zijn, en met deze fundamentele waarheid overwinnen wij ziekte, zonde en dood.” God is het Beginsel, het Gemoed, de Geest, de Ziel van de mens. In Hem heeft de mens tot in de kleinste bijzonderheid datgene wat het  oneindig zijn eigen is. De mens heeft in God een volmaakt bewustzijn; ook heeft hij een volmaakt inzicht, volmaakte intelligentie en wijsheid, alsook elk vermogen, elke eigenschap, hoedanigheid en macht, die werkelijk behoren tot de weerspiegeling door de mens van het oneindig goede.

Geen opmerkingen: