woensdag 30 mei 2012

Tijd


De mens wordt bestuurd en geleid door het goddelijk Beginsel, die geen begin van dagen kent  of lengte van jaren. De mens leeft in de eeuwigheid, niet in de tijd. Waar anders kan weerspiegeling van oneindig Leven inderdaad leven? Hij leeft in het volmaakte Leven, dat geen haast of drukte kent; dat geen besef van overbelasting heeft. God laat de mens niet haasten. Er is tijd en gelegenheid genoeg voor elk werk en deze gelegenheid vermeerdert en breidt zich meer uit naarmate wij leren elk ogenblik van de dag goed te besteden. Iemand groeit het meeste door voortdurend waar te denken en zonder ophouden te streven naar een geestelijker bewustzijn. Op blz. 128 van Wetenschap en Gezondheid zegt zij: "Van dit geestelijk begrip doordrongen, wordt het menselijk gemoed veerkrachtiger, krijgt een groter uithoudingsvermogen, komt enigszins van zichzelf los en heeft minder behoefte aan rust." Zelfs vanuit menselijk standpunt heeft iemand niet meer tijd nodig - het is de gelegenheid, die hij nodig heeft en de al-liefhebbende Vader schenkt steeds opnieuw mogelijkheden. De altijd-tegenwoordigheid van het goede brengt altijd-tegenwoordige mogelijkheid met zich. Leg het verkeerde begrip van tijd het zwijgen op door te weten dat we hier en nu leven in eeuwigheid. Deze staat van bewustzijn is de staat zoals Johannes in Openbaring zegt: 'daar geen tijd meer zal zijn."Geen opmerkingen: